Autorid ja autoriõigused

      

 

Ühendatud Kuningriigi esimene Internetiturvalisuse teavituskampaania Get Safe Online on valitsuse, riikliku kõrgtehnoloogiakuritegude vastu võitlemise keskuse ja erasektorit esindavate sponsorite, sealhulgas ettevõtete nagu Dell, eBay, HSBC, LloydsTSB, MessageLabs, Microsoft, securetrading.com ja Yell.com, ühisprojekt. Kampaanialeheküljel edastatakse selgeid, usaldusväärseid ja praktilisi interneti turvalisuse alaseid nõuandeid, mis võimaldavad ka kõige kergemini haavatavatel arvutikasutajatel end internetti külastades kaitsta.

Neil lehekülgedel leiduvad tugimaterjalid on mõeldud eelkõige noortele, nende õpetajaile, vanematele ja hooldajaile. Loodame, et siin leiduvad interaktiivsed stsenaariumid, testid, kasutusvalmis õpetuskavad ja nõuanded aitavad noortel end internetis turvaliselt tunda. Toredat kasutamist!