Kuidas käsitleda andmekaitsealseid teemasid


Andmekaitset internetis võib käsitleda näiteks informaatika, inimese- ja ühiskonnaõpetuse ning klassijuhatajatundides.


Õppetüki näitlik struktuur:

1. Arutelu stimuleerimine
- Miks on andmekaitse oluline ja miks tuleks neist teemadest koolis rääkida?
- Võimalikud põhjused hõlmavad õpetaja sektsioonis äratoodud interneti olemust ja olulisust kommunikatsioonivahendina.

2. Tutvumine lugudega
- Õpilased võivad animatsioonidena esitletud lugudena tutvuda iseseisvalt.
- ’Lõputu mets’ on mõeldud eelkõige 7-10-aastastele õpilastele. Kui lapsed lugeda ei oska, võib õpetaja neile loo ise ära seletada.
- ’Rooma grupp’ on mõeldud eelkõige 11-14-aastastele õpilastele.
- Lisategevusena võiksid õpilased seonduval teemal kirjutada.

3. Arutelu
- Pärast seda, kui õpilased on lugudega lõpuni jõudnud, määrake nad gruppidesse ja arutlege tõstatatud teemadel, kasutades selleks lugudes käsitletud küsimusi.
- Oluline on kaasata õpilaste isiklikke internetiga seonduvaid infoturbealaseid kogemusi ja arvamusi.


Näited võimalikest aruteluteemadest:

Millest koosnevad isikuandmed?
Nimi ja aadress – jah. Isikuandmed sisaldavad aga ka muud sellist, mida Sinuga on võimlik seostada, sealhulgas Sinu mobiiltelefoni numbrit, koolitee kirjeldust, elukohta, elektronpostiaadressi.

Õpilased võivad tutvuda ka kodulehega www.arvutikaitse.ee, millelt on võimalik leida detailsemat andmekaitse alast informatsiooni.

Lapsevanemate sektsioonile
Lisaks võrgusuhtlusele ja infoühiskonnale käsitleb lastevanemate sektsioon muidki teemasid, näiteks lastele suunatud turundustegevusi ja lausreklaami.