Sõnastik


Viirustõrjeprogramm

Programm, mille eesmärk on nakatunud failide kindlakstegemise ja nende kustutamise või puhastamise teel takistada ohtlike programmide pääsu arvutisse.

Veebipäevik
Avalik internetis peetav päevik ehk blogi.
http://et.wikipedia.org/wiki/Blogi

Jututuba
Reaalajas toimiv arutelufoorum, mille kasutajate kirjutatud sõnumid ilmuvad üksteise järel koheselt ekraanile. Kirjutatav tekst asendatakse pidevalt uuega nii, et ekraanil on alati ainult uusimad sõnumid.

Andmekaitse
Reeglistik informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamiseks. Andmeturve käsitleb enamasti konfidentsiaalset informatsiooni, näiteks isikuandmeid, ja selle teostamine rajaneb infoturbepoliitikal või privaatsusdeklaratsioonil.

Arutelufoorum
Tihti mõnele konkreetsele teemale fokusseeritud interneti arutelulehekülg, millele jäetakse teateid vastavalt teenusepakkuja määratud formaatidele. Mõnede foorumite kasutamiseks võib olla vajalik eelnev registreerimine.
Mõnedel foorumitel on olemas ka arhiiv, mida saab kasutada kindlaksmääratud teemadel otsingute sooritamiseks. Osad foorumitest on modereeritud; sellisel juhul on foorumi administraatoril õigus foorumisse jäetud sõnumeid redigeerida või kustutada, samuti võib administraator piirata foorumi reegleid rikkuvate kasutajate juurdepääsu foorumile.

Allalaadimine
Internetist pärinevate failide salvestamine oma arvutisse.

Tulemüür
Tarkvara või seade, mille eesmärk on juhtida võrkude või võrgu ja üksikarvuti vahel toimuvat kommunikatsiooni. Näiteks võib tulemüür vastavalt eelnevalt defineeritud reeglitele andmeliiklust piirata ja lubada seda ainult kindlaksmääratud aadresside vahel.

Häkker, kräkker
Isik, kes murrab sisse mõne organisatsiooni infovõrku või –süsteemi või kasutab seda ilma luba küsimata. Märkus: Mõistel „häkker” on kaks tähendust: see võib viidata ka kogenud arvutientusiastile. Vt ka Häkkerid ja kräkkerid

Ohtlikud programmid: viirused, ussviirused ja Trooja hobused
Programm või programmiosa, mille eesmärk on kutsuda arvutis või infosüsteemis esile soovimatuid sündmusi. Ohtlikeks programmideks on näiteks viirused, ussviirused või Trooja hobused.

Infoturve
Rakendatud taktika, mille eesmärk on hoida kontrolli all informatsiooni turvalisusega seonduvaid riske.

Rämpspost või spämm
Enamasti otseturunduse eemärkidel saadetud soovimatud elektronpostisõnumid. Pea alati saadetakse rämpsposti paljudele adressaatidele korraga.

Post, elektronpost, e-mail
Elektronpostisõnum. Ühelt arvutiaadressilt teis(t)ele lähetatav teksti või kujutisi sisaldav elektrooniline saadetis.

Operatsioonisüsteem
Arvuti ja rakendustarkvara „vahel” töötav peaprogramm. Operatsioonisüsteem võimaldab arvutil juhtida ja kontrollida installeeritud tarkvara tööd. Levinumad operatsioonisüsteemid on Microsoft Windows, Apple MacOS ja Linux.

Hüpikaken, pop-up
Uus aken, mis avaneb aktiivse internetibrauseri akna peale. Selles aknas ei kuvata tavaliselt avaneva lehe internetiaadressi, kuid see reegel ei kehti kõigi hüpikakende kohta. Kasutaja tahtest sõltumata avanevad hüpikaknad sisaldavad tavaliselt reklaami.

Server
Programm, mis jaotab arvutivõrgus olevatele arvutitele faile vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud reeglitele. Näiteks edastatakse internetis kasutajatele elektronposti arvutivõrgu elektronpostiserveri kaudu. Sõna „server” kasutatakse tihti ka arvuti kohta, milles töötab serveriprogramm.

Viirus
Ohtlik programm, mis levitab end ise teistesse programmidesse kopeerimise teel. Viirused võivad levida elektronposti teel või internetilehekülgede kaudu. Arvuti võib viirusest nakatatud saada siis, kui kasutaja külastab internetilehekülgi või avab talle elektronposti teel saadetud nakatatud faili. Viirused võivad vähendada arvuti või süsteemi jõudlust.

Ussviirus
Ohtlik programm, mis võib arvutivõrkudes iseseisvalt levida. Ussviirused võivad levida elektronposti teel, samuti internetibrauseri või operatsioonisüsteemi turvaaukude kaudu. Isegi siis, kui kasutaja ise midagi ei tee, võivad ussviirused kaitseta ja internetti ühendatud arvutitele ligi pääseda. Ussviirused takistavad süsteemi või arvuti tööd ja võivad levitada teisi ohtlikke programme.