Probleemidest teadaandmine


Sobimatu turundus
Tarbijakaitseametile teostab järelevalvet alaealistele suunatud turundustegevuste eetilisuse ja turundusreeglite üle. Mis tahes sobimatutest turundustegevustest ja ebaõiglastest tingimustest või muudest probleemidest võib Tarbijakaitseametile teada anda aadressil http://www.tka.riik.ee/?id=1607

Mis tahes järgitehtud, võlts- või vihkamist õhutavatest kodulehtedest, elektronposti teel saabunud pettusekatsetest või muudest ebaseaduslikest tegevustest on võimalik teada anda politseile.

Isikuandmete väärkasutus
Andmekaitseinspektsioon jagab isikuandmete kohta juhiseid ja nõuandeid ning teostab järelevalvet nende töötlemise üle.

Lapspornograafia
Lehekülgedest, millel Sa kahtlustad laste ärakasutamist või seadusevastaste materjalide olemasolu, on võimalik teada anda anda politseile murelink@pol.ee.

Muu solvav või ebakohane materjal
Muudel juhtudel võta ühendust oma internetiteenuse pakkuja või kõnealuse kodulehe administraatoriga.