« Võrguarutelud
      

 

Mis on internetivestlus?

Internetivestlus (inglise keeles „chat”) viitab avatud vestlusgruppidele, milles on võimalik teiste kasutajatega ekraaninime kasutades reaalajas vestelda. Vestlusgruppide või jututubade nimed viitavad tihti vestluse teemale või selles osalejate vanusele. Vestlusest võivad osa võtta paljud kasutajad, kuid tihti võimaldavad sellised süsteemid ka kahe osaleja vahelist privaatvestlust. Internetivestlustes kasutatakse sellele suhtlusliigile omast keelt, etiketti ja isegi kultuuri. Vanematel oleks kasulik endale selliste vestlusprotokollide kohta üht-teist selgeks teha. On soovitav, et vanemad õpiks koos oma lastega.

Mis on IRC?

IRC (Internet Relay Chat, rühmadiskussioon) võimaldab internetis reaalajas vestelda. Lisaks tavapärasele vestlusele on sellel ka rohkelt muid võimalusi. Soovitavatele vestluskanalitele (diskussioonirühmadele, jututubadele) ligipääsuks on vaja omaette programmi (IRC klienti). IRC võimaldab üheaegseid vestlusi mitmel erineval „kanalil”, samuti kasutajate omavahelisi privaatvestlusi. Ohutu kasutamise reeglid on IRC ja teiste jututubade juures samad. Kui soovite IRC kohta lisainformatsiooni, külastage aadressi www.irchelp.org (ingliskeelne).

Kuidas vestelda ohutult – juhised

Internetivestlustes osalevad lapsed peaksid oskama hoolitseda oma ohutuse eest. Vesteldes tuleks alati meeles pidada järgmisi põhireegleid.

1. Hoia isiklikku informatsiooni ohutus kohas/salajas.
2. Anna vestluse administraatorile teada kõigest kahtlasest, mis Sulle silma hakkab.
3. Kui tunned end ebamugavalt, lahku jututoast kohe.
4. Kui miski Sind häirib, teata sellest oma vanematele.
5. Arvesta vesteldes teiste inimestega.

Missugune on ohutu vestlus?

Vestluse ohutus ja nauditavus sõltub suuresti Sinu vestluskaaslasest. Üldjuhul on Sul võimalik oma lapse kasutatava jututoa ohutust määrata kolmele alljärgnevale küsimusele toetudes:

1. Kas jututuba on mõeldud lastele?
Lastele mõeldud jututubades on sobimatute teemade ja soovimatute kontaktide tekkimine vähem tõenäoline.

2. Kas jututuba on modereeritud?
Paljudel jututubadel on vabatahtlikud moderaatorid, kes hoiavad ebasobivat kommunikatsiooni kontrolli all ja blokeerivad ebakohaselt käituvate kasutajate juurdepääsu jututoale. Kui järelevalve ei ole aktiivne, peaks jututuba olema varustatud vähemalt nupuga, millele vajutades on võimalik suhelda administraatoriga. Lastele on sobivamad modereeritud jututoad, ohutust suurendab veelgi vestluse ajaloo salvestamine.

3. Kas jututoa kasutajaid on võimalik blokeerida?
Jah. Blokeerimine võimaldab keelata konkreetsetel isikutel jututuppa sõnumite saatmise. Kui isik on blokeeritud, ei kuvata ekraanil enam tema saadetud sõnumeid.

Privaatvestlus
Pärast seda, kui oled kellegagi jututoas tuttavaks saanud, võid soovida temaga avalikust vestlusest privaatsemale, vaid kaht osalist hõlmavale kanalile ümber kolida. Näiteks võid Sa vestlust alustada avalikus jututoas ja siirduda seejärel kiirsõnumite või elektronkirjade vahetusele. Nende vahendite kasutamisel on Sul jätkuvalt võimalik oma identiteeti kaitsta, kasutades ekraaninime (näiteks kujul ekraaninimi01@domeen.ee). Sellistest aadressidest on ka lihtsam loobuda juhul, kui isik, kellega Sa suhtlust alustasid, osutub Sinu jaoks ebasoovitavaks. Mõistlik oleks juhendada lapsi mitte osalema privaatsetes internetivestlustes isikutega, keda nad päriselus ei tunne.

Kohtumine internetituttavatega
Olles kellegagi internetis tuttavaks saanud, võib Su laps soovida temaga ka päriselus kohtuda. Päriselus kohtumistesse tuleks suhtuda ettevaatusega isegi siis, kui internetitutvus on kestnud juba mõnda aega. Kuigi suurem osa internetituttavate kohtumistest kulgeb lõbusalt ja ohutult, võib see viia ka Sinu lapse ärakasutamiseni. Õnneks tuleb sedalaadi ärakasutamist Eestis ette harva. Kohtumise planeerimisel on oluline, et lapsega oleks kaasas ka lapsevanem või muu usaldusväärne täiskasvanu, samuti tuleks sellised kohtumised kokku leppida avalikesse kohtadesse. Oleks hea, kui lepiksid oma lapsega internetituttavatega kohtumiseks kokku kindla tegevuskava.