« Turvalisus internetis
      

 

Usaldus tekib vähehaaval


Sõltumata sellest, kas tegemist on interneti või laste hobitegevustega, on vanemad silmitsi samade väljakutsetega. Vanematele on oluline teada, millega nende lapsed tegelevad; samuti peavad nad lapsi nende tegevustes toetama.

Lapsed võivad soovida oma tegevust privaatsena hoida. Nad ei pruugi tahta, et nende vanemad osaleks nende internetikasutuses – seda eriti juhul, kui vanemad nende tegevust piirata võivad. Oluline on meeles pidada, et internet on oma olemuselt suure ja põneva andmehulgaga suurepärane abivahend. Samuti on oluline mitte üle reageerida, tuleks hoiduda laste internetikasutusele liigsete piirangute seadmisest. Riske tuleb teada ja maandada, et lapsed saaksid ohutul moel internetist maksimumi. Lapsed õpivad pidevalt katsetades omaenda vigadest. Lapsega internetist rääkides tuleb kasuks, kui oled ka ise internetist huvitatud ja tuttav selle mitmekesiste võimalustega. Nii on Sul lihtsam lapse tegemistest aru saada ja loodetavasti alustada temaga läbi kogu teismeea jätkuvat dialoogi.

Mida paremini Sa oma lapse internetikasutusest aru saad, seda lihtsam on Sul eristada ohtlikku ja ohutut käitumist. Kuigi laps võib olla väga osav tehnika kasutaja, kulub täiskasvanu elukogemus talle virtuaalmaailmas käitumise mõistmisel alati marjaks ära.


Vihjed

Paiguta arvuti tuppa, mida kasutab kogu perekond
Sellisel juhul muutub internetist rääkimine ja internetikasutuse jälgimine kogu pere ühiseks asjaks. Probleemidest rääkimine on enamasti lihtsam siis, kui arvuti asub ühiselt kasutatavas ruumis. Internetti on võimalik kasutada ka üheskoos.

Arutlege internetiga seonduvatel teemadel
Näita üles huvi oma lapse ja tema sõprade tegevuse vastu nii internetis kui ka tavaelus. Vestelge nii interneti põnevatest kasutusvõimalustest kui ka sellega seonduvatest võimalikest probleemidest. Arutlege oma lapsega, kuidas ta peaks käituma internetis tekkivate probleemide korral.

Õpi oma arvutit paremini tundma
Omades interneti kasutamise kogemust on Sul lihtsam oma lapsele mõistlikku käitumist õpetada ja näidata, kust on võimalik leida kasulikke materjale.

Kasutage internetti koos
Otsige lastele sobivaid lehti ja õppige leidma tarvilikke materjale – planeerige koos oma puhkust, tutvuge koolitööd toetavate hariduslike lehekülgedega või otsige infot lapse hobide ja huvide kohta. Kasutades internetti koos lapsega, saad Sa tal aidata hinnata ka leitud informatsiooni väärtust. Lemmiklehekülgedele on võimalik seada järjehoidjad, nii et need on alati ainult hiirekliki kaugusel.

Lepi lapsega kokku, kuidas ja millal ta internetti kasutada saab
Interneti kasutamise ajas ja külastatavates lehekülgedes on mõistlik lapsega kokku leppida. Neil teemadel tuleb lastega rääkida ja leida kõiki pooli rahuldav kokkulepe.

Lisainformatsioon
www.arvutikaitse.ee
Siit leiad juhiseid arvutite ohutuks kasutamiseks nii, et kõik saaksid internetist alati maksimumi.