« Turvalisus internetis
      

 

Partnervõrgud: muusika, mängude ja filmide allalaadimine


Oma arvutisse on võimalik kopeerida ka muusikat, mänge ja filme sisaldavaid faile. Selleks kasutatakse tavaliselt partnervõrkudes (P2P) töötavaid failijagamisprogramme (Kazaa, DirectConnect, BitTorrent jne). Partnervõrgust failide allalaadimiseks tuleb enamasti ka oma arvutis leiduvaid faile võrgu teiste liikmetega jagada. Selle protsessi käigus võib kogemata juhtuda, et arvutikasutaja avab võõrastele juurdepääsu kõigile tema arvutis leiduvatele failidele.

Austa autoriõigusi
Partnervõrke kasutatakse vahel ka muusika ja filmide litsentseerimata koopiate jaotamiseks ja see kujutab endast autoriõiguste rikkumist. Kontrolli kindlasti, kas failide allalaadimist võimaldaval lehel, mida laps kasutada soovib, austatakse autoriõigusi. Üldjuhul kehtiva reegli kohaselt võivad ebaseaduslikuks osutuda kõik kopeeritavad materjalid, mille eest ei tule maksta.

Oma failide jagamine võib internetiühendust aeglasemaks muuta. Tundmatust allikast kopeeritud failid võivad sisaldada ka viirusi. Partnervõrkudes leidub vahel ka ebaseaduslikke või lastele sobimatuid materjale. Isegi siis, kui faili nimi viitab lastesõbralikkusele, ei pruugi see vastata materjali tegelikule sisule ja seega ei saa seda võtta ohutuse garantiina. Mõnedel juhtudel ei pruugi faili nimi faili sisust õiget ülevaadet anda.